FNAF 6 HOME

Festival nahých forem /FNAF/ je monotématický a multižánrový festival. Jeho obsah je předvídatelný a zároveň nepředstavitelný.
Název prozrazuje pointu každé akce, a tudíž nás třeba osvobodí od přílišné fixace na ni a nebo od obav z ní.
Pod tlakem vnějších událostí hledáme nové formy, jak dál sledovat a zkoumat naše téma, kterým je práce s nahotou v živém umění. Vytvořili jsme na nově vytvořených webových stránkách online část festivalu FNAF Home. Chceme zdůraznit, že výhodou smutného faktu sociální distance znemožňující mnoha umělcům přijet na místo festivalu je to, že mohou diváky navštívit skrze obrazovku v jejich domácnostech. Klademe proto důraz na online streamy živých performancí, odehrávajích se v reálném čase, kdy jsou poprvé vysílány v rámci FNAF Home. Téma nahoty, která se objevuje u vás doma a ke které se můžete bez stydlivosti a obav v bezpečí domova připojit, je nový rozměr festivalu, ke kterému nás pandemie inspirovala.
Prvního ročníku FNAF Home se účastní umělci a umělkyně, kterým pandemie znemožnila v říjnu přijet do Prahy a prezentovat své umění živě.

PROGRAM: Pondělí 7. prosince 2020 Úterý 8. prosince 2020 Čtvrtek 10. prosince 2020 Pátek 11. prosince 2020 Sobota 12. prosince 2020 Neděle 13. prosince 2020