Akce kurátorky na samotný úvod festival nebyl samotatnou autorskou akcí, ale byl zcela dedikovaný festivalu. Šlo o úvodní kurátorský vítězný běh s praporem festivalu po cyklostezce vedoucí do Vraného podél řeky Vltavy. po cestě došlo k několikeré inteakci s veřejnosti, k velkému překvapení až šoku. Udýchaná a upocená pak kurátorka pronáší úvodní řeč a zahajuje festival.