Vem si ji! Vezmi si ji!

Ladislav Vondrák

Teatrální akce Ladislava byla spíše o mocenských a silových vztazích než o nahotě. Umělec si jako objekt vybral kurátorku festivalu. Natíral ji obličej stříbrnou barvou a pak ji celou hlavu silou tisknu na kusy oděvů. Tato trička a košile s otištěnou maskou pak v křiku nabízel slovy: „Vem si ji! Vezmi si ji! Tak už si ji vezmi!“ A diváci si brali.